Om arkitekten Paul Hedqvist

Paul Hedqvist (1895-1977) utexaminerades som arkitekt vid KTH 1918, och gick ut från Konsthögskolan 1920. Han gjorde studieresor i Europa och Nordafrika 1922-24 och började egen verksamhet som arkitekt 1924. Han blev anställd vid Byggnadsstyrelsen 1925 och var verksam där som byggnadsråd 1931-38; vid Konsthögskolan innehade han professuren i arkitektur 1938-48.

Paul Hedqvist var inte bara en flitigt verksam arkitekt vid ritbordet. Han lyckades också få så många byggnader uppförda att han kan sägas vara en av de arkitekter som särskilt präglat vår nutida stockholmsmiljö, inte bara genom skapelser som Västerbron, Tranebergsbron, Johanneshovs isstadion, DN-skrapan och Skattehuset. Ett stort antal hyreshus från olika decennier är också en del av vår vardagsmiljö. För oss är det särskilt intressant att Glöden 5 står fram som det mest unika av alla hans bostadshus.
Under andra hälften av 1920-talet ritade han många hyreshus i Stockholm. Några få av dessa, bl.a. Glöden 5, ägnade han särskild omsorg såväl vad gäller exteriören som interiören. För Glöden 5 finns ett antal idéskisser bevarade (t.ex. biograf i källaren, och olika fasadutformningar på huset) och dessutom många detaljritningar (utomhusarmaturer, inredningsdetaljer). Hedqvists intresse för Glöden 5 kan delvis förklaras av hans engagemang i stadsplanen kring Vanadisplan (han ritade också Vanadisplan 6-8) och Röda Bergen, men också av husets öppna och centrala läge. Med den klassicistiska, antikinspirerade dekorlisten på kornischen högst upp på fasaden och med balkongfronter som visar tidiga funktionalistiska drag redan flera år före Stockholmsutställningen 1930 (då funktionalismen slog igenom brett i Sverige) framstår byggnaden Glöden 5 som helt unik inte bara i Hedqvists produktion utan också bland alla Stockholms 20-talsfasader. Med den höga tvåfärgade fasaden med sin blockindelning, kornisch och långa modernt utformade kungsbalkonger lyfte Hedqvist fram Glöden 5 inte bara som det centrala huset på Vanadisplan utan som en av nordvästra Stockholms viktigaste byggnader. Bygglovsansökan för denna utformning avslogs för övrigt eftersom byggnadsstadgan inte tillät en hushöjd med sex bostadsvåningar ovanför en butiksvåning i gatuplanet. För att få bygga Glöden 5 högre än alla de andra husen vid Vanadisplan krävdes beslut av Kungl. Maj:t.

Hedqvists produktion på 1930-talet ger fina exempel på funktionalismens arkitektur. Utöver Västerbron och Tranebergsbron kan bland dessa nämnas Stockholms första radhusbebyggelse i Bromma på Ålstensgatan, där Per Albin Hansson bodde, Bromma flygplats, Vanadisbadet, Uggleviksreservoaren i Liljansskogen och många skolbyggnader. Om S:t Eriks Gymnasium (1938; Polhemsgatan 35-37 på Kungsholmen) skriver Elias Cornell att ”det har blivit särskilt känt för sitt trapphus, estetiskt sett en av de finaste tillämpningarna av tankarna om rörelse, öppenhet och klarhet”. Hedqvist var under 1930- och 1940-talen den ledande skolbyggnadsarkitekten i Stockholm. Bland hans sena arbeten ingår Skatteskrapan (1955) och DN (1960-64), som båda dominerar delar av Stockholms horisont.

Utanför Stockholm ritade Hedqvist också många hyreshus, skolor mm, såsom ett sjukhus i Kristinehamn (1923), varmbadhuset och simhallen i Eskilstuna (1931), Kockums kontorshus i Malmö (1954-58), byggnader för PK-banken i Mariestad(1955) och i Karlstad (1958-59) samt Bio-Medicinska Centrum vid Uppsala universitet (BMC, 1962-1970-tal).

Verk i urval (i Stockholm / utöver hyreshus)

Folkskola i Enskede, 1923

Tullhus i Stadsgården, 1929
Katarina realskola, 1929-31
Folkskola i Olofslund, 1930
Tullhus vid Barnängskajen, 1931
Teaterhögskolan (nuv.), Allhelgonagatan 2-4, 1931
Per Albinradhusen på Ålstensgatan, Bromma, 1932
Byggnad för vattenverk på Lovön, 1932
Idrottsanläggning i Kristineberg, 1932
Idrottsanläggning vid Stadshagen, 1935-36
Idrottsanläggning vid Stora Mossen, 1935-36
Idrottsanläggning vid Zinkensdamm, 1935-36
Bromma Flygfält, stations- och hangarbyggnad 1935-36
Uggleviksreservoaren i Liljansskogen, 1935
Västerbron, 1931-35 (tills med B. Borgström och David Dahl)
Tranebergsbron 1933-35 (tills med David Dahl)
Nybodahemmet, Midsommarkransen, 1936
Vanadisbadet, 1936-37
Badanläggning vid Flaten, 1936
Bromma läroverk, 1936
Zinkensdamms gymnasium, 1936
Stockholms Högskolas kårhus, Holländargatan 32-34, 1935-37
S:t Eriks Gymnasium, 1938
Fredhälls folkskola, 1938
Kungsholmens kommunala flickskola i Rålambshov, 1940
Äppelvikssskolan, 1942
Hammarby folkskola, 1943
Bromma Flygfält, om-, ny- och tillbyggnader, 1944
Skanskvarns folkskola, Johanneshov, 1945
Ombyggnad av vattenverket i Norsborg, 1945-53
Tekniska läroverket, Drottningholmsvägen, 1947
Gärdesskolan, 1946
Fridhemsskolan, S:t  Göransgatan 75, 1946-48
Humanistiska biblioteket vid Stockholms högskola, Odengatan 59, 1952-53
Johanneshovs isstadion, 1955, 1961-63
Skattehuset, 1955
Skolförvaltningen, Hantverkargatan 15, 1958
Dagens Nyheter, 1960-64
Åsö Gymnasium, 1964-1968
Institutionen för zootomi, fysik och kemi vid Stockholms universitet, 1962-1970-tal

Hyreshus i Stockholm, ett urval

Folkungagatan 26, 1925
Folkungagatan 112, 1925-27
Västgötagatan 32, 1926
Vanadisplan 6-8, 1927
Vanadisplan 4, 1927
Tavastgatan 40, 1927
Folkungagatan 57-59, 1927
Almströmsgatan 5-7, 1927
Almströmsgatan 9, 1927-28
Ringvägen /Renstjernas gata / Katarina bangata, 1927-28
Atlasgatan 2 / Lokstallg. 2 / Torsg. 25, 1927-28
Tjärhovsgatan 1 (fd Björns trädgårdsgränd), 1928
Samaritgränd 5 / Dr Abelins g. 1, 1928
Stigbergsgatan 37 / Klippg., 1928
Danderydsgatan 13, 1928-29
Heleneborgsg. 28, 1928-29
Heleneborgsg. 32-34, 1928-29
Långholmsgatan 12-14, 1929
Folkungag. 65, 1929
Bjurholmsplan 25, 1928-30
Bjurholmsplan 23, 1929-30
Allhelgonagatan 5, 1930
Åsögatan 190, 1930-31
Tavastgatan 7-9, 1930-31
Folkskoleg. 12-14, 1929-30
Verkstadsg. 4, 1929-30
Verkstadsg. 6, 1929-31
Verkstadsg. 2, 1930-31
Götgatan 58-62, 1931-32
Folkungagatan 58-62, 1935
Hornsgatan 93, 1936
S:t Eriksplan 2 / Ynglingagatan 28-32, 1953
Punkthus, Mörsilsgatan, Vällingby, 1953